”Arrende, partiell nyttjanderätt och servitut – Lilla kursen” med Emma Eriksson

Publicerad: 2017-09-19

Den 19 oktober håller Emma Eriksson kurs i samarbete med Vesterlins.

Ingen upplåtelse är den andra lik. Det följer delvis av den fasta egendomens karaktär, omfattande allt från jordbruksmark till detaljplanerade centrumanläggningar. De grundläggande lagreglerna är dock desamma och det är upp till parterna att nyttja dessa på bästa sätt för att bevaka sina intressen. Under kursen fördjupar vi oss i lagregler och praktiska lösningar.

Läs mer och anmäl Dig här

Emma Eriksson

Emma Eriksson

 

 

 

vesterlins_brun_hi_res