Hur gör man hyrestillägg för gemensamma kostnader i köpcentrum?

Publicerad: 2017-06-21

Landahls medarbetare Cecilia Stenfalk kommenterar frågan i Förvaltarforum.

Fråga: Hur kan en ägare av en centrumanläggning, ett köpcentrum eller en galleria, utforma villkoren för hyrestillägg beträffande gemensamma kostnader för att de ska följa hyreslagens bestämmelser (12 kap. 19 § tredje stycket jordabalken)?

Svar: Genom tydliga preciseringar av beräkningsgrunden, vilka kostnader som ingår i hyresvärdens definition av ”gemensamma kostnader” och hur stor andel av dessa gemensamma kostnader hyresgästen förväntas stå för.”

Läs hela artikeln här: Artikel

Cecilia Stenfalk

Cecilia Stenfalk