Peter Degerfeldt föreläser hos Kompetensteamet

Publicerad: 2017-10-09

Landahls medarbetare Peter Degerfeldt föreläser hos Kompetensteamet den 17 och 18 oktober på konferensen Projektledning inom bygg i ämnet ”Entreprenadrätt för projektledaren – AB 04 och ABT 06”.

Mer info och anmälan: Kompetensteamet Projektledning Bygg

Peter Degerfeldt

Peter Degerfeldt