Vilka förändringar föreslås i Hyresgästutredningen?

Publicerad: 2017-05-29

Landahls medarbetare Aziza Örs kommenterar frågan i Förvaltarforum.

”I utredningen föreslås ett ökat inflytande för hyresgäster vid renovering och ombyggnation som kan föranleda stora förändringar i praktiken. Även om det inte är klart om samtliga förslag kommer att gå igenom eller när förändringarna kommer att ske är det ändock viktigt att veta vad som ligger på bordet idag och som potentiellt skulle kunna föranleda förändring i hyreslagstiftningen.”

Läs hela artikeln här: Artikel

Aziza Örs

Aziza Örs