Senaste nytt från Landahl

Här försöker vi hålla Dig uppdaterad om vad som händer hos oss och Du kan läsa artiklar som våra advokater samt jurister har författat.

Juristerna inom mark, vatten och miljö förstärker sitt samarbete

Publicerad: 2014-05-23

På Landahl Advokatbyrå har de jurister som arbetar med mark-, vatten- och miljöjuridiska frågor bildat forumet Mark- och miljögruppen. Syftet med gruppen är erfarenhetsutbyte och “teambuilding” för förkovran inom ämnesområdena. […] Läs mer

Dom i hovrätten

Publicerad: 2014-05-21

Den 20 maj meddelade Svea hovrätt dom i mål rörande ersättning enligt 12 kap 57 och 58b §§ jordabalken. Hovrätten fastställde tingsrättens dom till Diligentias fördel, företrätt av Gunilla von Beetzen, […] Läs mer

OFFENTLIG AUKTION SOLLENTUNA RÄVGRYTET 54 DEN 14 MAJ INSTÄLLD!

Publicerad: 2014-05-09

Dela på FacebookDela på LinkedinDela på Twitter Läs mer