Senaste nytt från Landahl

Här försöker vi hålla Dig uppdaterad om vad som händer hos oss och Du kan läsa artiklar som våra advokater samt jurister har författat.

“Arrende, partiell nyttjanderätt och servitut – Lilla kursen” med Emma Eriksson

Publicerad: 2017-09-19

Den 19 oktober håller Emma Eriksson kurs i samarbete med Vesterlins. Ingen upplåtelse är den andra lik. Det följer delvis av den fasta egendomens karaktär, omfattande allt från jordbruksmark till detaljplanerade centrumanläggningar. De […] Läs mer

“Avtal i exploateringsprocessen” – kurs med Emma Eriksson

Publicerad: 2017-09-18

Den 18 oktober håller Emma Eriksson kurs i samarbete med Vesterlins. Ingen exploatering är den andra lik. Därför är det viktigt att ha kontroll på de bakomliggande rättsreglerna, på processen och på motpartens […] Läs mer

“Plan- och bygglagen i teori och praktik” – kurs med Johannes Holmgren

Publicerad: 2017-09-09

Den 9 oktober håller Johannes Holmgren kurs i samarbete med Vesterlins. I många sammanhang är det nödvändigt med grundläggande kunskaper i plan- och bygglagens regler. Det gäller inte minst i samband […] Läs mer