Senaste nytt från Landahl

Här försöker vi hålla Dig uppdaterad om vad som händer hos oss och Du kan läsa artiklar som våra advokater samt jurister har författat.

Idag hälsar vi Emy Asklöf välkommen till oss!

Publicerad: 2020-12-21

Emy tog sin juristexamen vid Umeå Universitet 2017 och har sedan dess arbetat i Södertälje kommun som förrättningslantmätare samt på Lidingö Stad, där hon hade en kombinerad roll som jurist […] Läs mer

Detaljplaner och klagorätten

Publicerad: 2020-12-21

Under vilka förutsättningar kan ett beslut om antagande av detaljplan överklagas av en förening med ändamål att tillvarata kulturmiljöintressen, och hur förhåller sig förvaltningslagen, plan- och bygglagen och Århuskonventionen till […] Läs mer

Vanliga tvistefrågor vid upphandlad totalentreprenad

Publicerad: 2020-12-16

Hur skiljer entreprenörens ansvar i AB 04 respektive ABT 06 sig åt? Hur ska funktionskrav beskrivas? Vad händer om inget referensobjekt anges? Tunnas entreprenörens funktionsansvar ut vid beställarens detaljprojektering? Kan […] Läs mer