Senaste nytt från Landahl

Här försöker vi hålla Dig uppdaterad om vad som händer hos oss och Du kan läsa artiklar som våra advokater samt jurister har författat.

Hög tid se över säkerheter för lokalhyresavtal

Publicerad: 2021-03-30

Landahls medarbetare Martin Lundberg har skrivit en artikel på Förvaltarforum i ämnet säkerheter för lokalhyresavtal. Utdrag ur artikeln: “Med anledning av den pågående Coronapandemin har hyresgäster, framför allt inom branscher […] Läs mer

Småhusentreprenader – konsumenttjänstlagen och ABS

Publicerad: 2021-03-17

Peter Degerfeldt ger en övergripande analys av de bestämmelser som reglerar byggtjänster upphandlade av konsumenter, med betoning på småhusentreprenader enligt konsumenttjänstlagen samt standardavtalet ABS 18. Analysen omfattar även en redogörelse […] Läs mer