Affärsjuridik – fastighetsrelaterad

Landahl har experter som erbjuder affärsmässiga och juridiska lösningar med fokus på fastighetens hela ”livscykel” – från förvärv, exploatering, upplåtelse och finansiering till överlåtelse. Vi kan hjälpa till med bl a:

  • Bildande av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, bostadsrättsföreningar, kommanditbolag m m.
  • Upprättande av handlingar i samband med bolagsbildningar och föreningsbildningar som t ex stiftelseurkund, registreringshandlingar, bolagsordning, stadgar, delägaravtal, aktieägaravtal m m.
  • Genomförande av skattemässigt planerade fastighetsöverlåtelser innebärande aktieöverlåtelser, bolagsöverlåtelser, emissioner, fusioner, fastighetsbildningar m m samt ombildning till bostadsrätt.
  • Förberedelse inför och medverkan vid föreningsstämmor, bolagsstämmor samt rådgivning beträffande löpande styrelsearbete.
  • Processer i allmän domstol, hyresnämnd, arrendenämnd och i skiljeförfaranden.
  • Förhandlingar, upprättande och tolkning av alla typer av avtal som t ex hyresavtal, entreprenadavtal, arrendeavtal, förvaltningsavtal m m.
  • Förhandlingar och avtalsskrivning gällande finansiering, säkerhetsfrågor m m.

Våra advokater och biträdande jurister inom området:

Urban Andersson
Susanne Falk
Bo Haslum
Mårten Andersson
Emma Eriksson
Stefan Blombergsson
Michelle Brodin