Tomträtt

Vi företräder tomträttshavare när det gäller omreglering av tomträttsavgäld, vid förhandling med kommunen eller vid domstolsförhandlingar, och andra frågor som rör tomträtt.

Våra advokater och biträdande jurister inom området:

Robert Ström
Emma Eriksson
Martin Lundberg