En kort historia om Landahls långa erfarenhet

Idén om dagens Landahl Advokatbyrå föddes våren 2003. Tre framgångsrika advokatbyråer med medarbetare sedan länge verksamma inom fastighetsbranschen, fann sig dela samma värderingar och bära visionen om att bli en ännu starkare aktör i branschen. Vid årsskiftet 2003/2004 gick advokatfirmorna Landahl, Wennerholm & Öhman och Alfa samman. Därigenom bildades Landahl Öhman Advokatbyrå, en byrå med mottot:

Samlad Erfarenhet – Ökad Kunskap

På kort tid gjorde Landahl Öhman sig känd som en större och framstående aktör för fastighetsbranschen. År 2009 förkortades firman till Landahl Advokatbyrå.

Landahl Advokatbyrå är en ledande advokatbyrå för fastighetsbranschen och har uppdrag åt såväl många av landets största fastighets- och byggbolag som andra fastighetsägare i den privata sektorn samt åt stat, kommun och landsting. Landahl erbjuder klienterna biträde vid alla slags affärer och tvister. Våra erfarna advokater företräder även klienterna vid processer och förhandlingar inom alla förekommande rättsområden i branschen.