Andreas Höhling

Advokat

Verksamhetsområden

Affärsjuridik
Företagsöverlåtelser
Fastighetsöverlåtelser
Bolagsrätt
Fastighetsrätt
Entreprenadrätt
Tvistelösning

Utbildning & erfarenhet

2000: Graduate Program, Nordea
2001: Legal Counsel, Group Taxes, Nordea
2002: Juris kandidatexamen, Uppsala Universitet
2002: Filosofie kandidatexamen i nationalekonomi, Uppsala Universitet
2003: Legal Counsel, Group Legal, Nordea
2005: Tingsnotarie, Västmanlands tingsrätt
2006: Legal Counsel, Group Taxes, Nordea
2006: Biträdande jurist, Advokatfirman Glimstedt (Stockholm)
2009: Advokat, medlem i Sveriges Advokatsamfund
2012: Partner, Advokatfirman Glimstedt (Stockholm)
2019: Landahl Advokatbyrå