Christel Hackman

Advokat, delägare

Verksamhetsområden
  • Fastighetsrätt
  • Kommersiell hyresrätt och hyresrätt bostäder
  • Arrenderätt
  • Bostadsrätt
Utbildning & erfarenhet

1996: Jur kand
1997-1998: Hyres- och arrendenämnden i Stockholm
1998: Verksam på advokatbyrå