Eric Grimlund

Advokat, delägare

Verksamhetsområden
  • Affärsjuridik
  • Fastighetsrätt
  • Entreprenadrätt
  • Hyresrätt
  • Arrenderätt
  • Bostadsrätt
  • Bolagsrätt
  • Processer i domstol
  • Skiljeförfaranden
Utbildning & erfarenhet

1988-1993: Byggnadsingenjör, Skanska AB
1998: Byggnads AB Mimer
1998-2002: SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, sedermera chefsjurist
2002: Verksam på advokatbyrå