Fredrik Bonde

Advokat

Verksamhetsområden
  • Allmän och speciell fastighetsrätt såsom äganderättsfrågor och tvångsingripanden mot fast egendom, olika bruksrätter till fast egendom (arrende, annan nyttjanderätt, servitut m m)
  • Fastighetsbildningsrätt
  • Områdesskydd enligt miljöbalken och annan miljörätt
  • Mark och exploatering
  • Inlösen och expropriation
Utbildning & erfarenhet

1971: Jur kand, Lunds Universitet
1971-1986: Verksam vid tings- och hovrätt (hovrättsassessor vid Hovrätten
  över Skåne och Blekinge) och inom statliga utredningsväsendet
1986-1991: Förbundsjurist vid LRF Juridiska Byrån AB (VD för bolaget 97-99)
1991-2012: Chefsjurist vid Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Stockholm
Sedan 2012: Verksam på advokatbyrå

Publikationer:
Medförfattare till Fastighetsbildningslagen. En kommentar, Norstedts Gula Bibliotek
Medförfattare till Äganderätten. Dess omfattning och begränsningar, Iustus förlag
Författare till Fastighetsbildning på landsbygden, LTs förlag
Författare till ett flertal artiklar i Svensk Juristtidning inom det fastighetsrättsliga området