Johannes Holmgren

Advokat, delägare

Verksamhetsområden
  • Fastighetsrätt
  • Entreprenadrätt
  • Plan- och byggfrågor
  • Mark- och miljörätt
  • Mark och exploatering
  • Fastighetsbildning
  • Inlösen och expropriation
  • Bostadsrättsfrågor
  • Kursverksamhet
Utbildning & erfarenhet

2000: Jur kand
2001: LLM vid King’s College London
2001-2003: Länsrätten i Gotlands län och Gotlands tingsrätt
2003-2005: Bolagsjurist
2006: Verksam på advokatbyrå