Mikaela Hansel Holmgren

Advokat

Verksamhetsområden
  • Vatten- och miljörätt
  • Mark och exploatering
  • Fastighetsrätt
  • Nyttjanderättsfrågor såsom arrende, ledningsrätt och servitut
  • Hyresrätt bostad
  • Kommersiell hyresrätt
  • Plan- och bygglagsfrågor
Utbildning & erfarenhet

1999: Jur kand
1999-2001: Gästforskare vid Max Planck Institut i Bonn
2002-2005: Hyres- och arrendenämnden i Stockholm
2005-2009: Jurist på teknikkonsultföretag
2009-2013: Bolagsjurist
2013: Verksam på advokatbyrå