Stefan Waldemarsson

Advokat

Verksamhetsområden
  • Allmän fastighetsrätt
  • Kommersiell hyresrätt och hyresrätt bostäder
  • Arrenderätt
  • Bostadsrätt
  • Föreningsrätt
  • Plan- och byggfrågor
  • Domstolsprocesser och tvistelösningar
Utbildning & erfarenhet

1981: Jur kand
1981-1984: Varbergs tingsrätt
1984: Södertälje, Västerås och Kalmar tingsrätter
1985: Advokatbyrå
1985-2001: Fastighetsjurist, Stockholms Fastighetsägareförening
2001: Verksam på advokatbyrå