Aziza skriver i Förvaltarforum

Publicerad: 2019-01-23

Vår medarbetare Aziza Örs svarar i Förvaltarforum på frågan “När kan bostadshyresgäst överlåta en hyresrätt?”

“Rekvisiten i 34 § är kumulativa, vilket innebär att alla rekvisit måste vara uppfyllda för att en överlåtelse ska komma till stånd. Hyresvärden kan givetvis, om inga hinder föreligger, bevilja en överlåtelseansökan även om samtliga rekvisit inte är uppfyllda. Vidare kan ett tillstånd förenas med villkor.”

Läs hela artikeln här: Förvaltarforum januari 2019