Bostads- eller lokalhyra?

Publicerad: 2019-06-13

Landahls medarbetare Vanja Hermansson har skrivit på Förvaltarforum i ämnet bostads- eller lokalhyra.

Utdrag ur texten: “För bostads- respektive lokalhyresavtal gäller delvis olika regler och det är därför viktigt att avgöra vilken kategori lägenheten är hänförlig till. Reglerna för bostadshyra är dessutom i större utsträckning tvingande till hyresgästens fördel. Parterna kan därför inte fritt bestämma om ett hyresavtal ska klassificeras som bostads- eller lokalhyra.”

Läs hela artikeln här: Förvaltarforum 190612

Har du frågor kring kommersiell hyresrätt eller hyresrätt bostad?
Kontakta Vanja Hermansson, jurist på Landahl Advokatbyrå