Coronapandemin: Hur tänka när hyresgästs verksamhet går dåligt?

Publicerad: 2020-05-18

Landahls medarbetare, advokat Cecilia Stenfalk, redogör i artikeln för några av de scenarion som kan aktualiseras i de fall en lokalhyresgästs verksamhet går dåligt, något som tyvärr redan har blivit och kommer att bli konsekvenser av Covid-19-pandemin.

Till artikeln hos förvaltarforum


Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor om kommersiell hyresrätt?

Kontakta Cecilia Stenfalk, advokat på Landahl Advokatbyrå