Eric invald i Platzers styrelse

Publicerad: 2018-05-03

Vid årsstämman den 26 april valdes advokat Eric Grimlund till ledamot av styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ). Platzers aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Platzer är ett av Göteborgs största och ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst kontor. Företaget äger och utvecklar fastigheter med en total yta om cirka 800 000 kvm till ett värde av ca 16 mdkr.

För mer information, se www.platzer.se

Eric Grimlund