Eric skriver i Blendow Lexnova – Entreprenadrätt

Publicerad: 2018-05-09

Eric Grimlund skriver expertkommentar i Blendow Lexnova – Entreprenadrätt om formkrav för hantering av ÄTA, hinder och forcering samt behörigheter i entreprenader.

“Ett viktigt kännetecken för ett entreprenadavtal som är tecknat i anslutning till standardbestämmelserna AB 04 och ABT 06 är beställarens rätt att begära ändringar i entreprenaden, ÄTA. Utgångspunkten i svensk kontraktsrätt är annars normalt den motsatta – avtal skall hållas. Att avtal skall hållas innebär som huvudregel att förändringar av avtalsinnehållet bara kan ske om båda parterna är överens om detta. Enligt AB 04 och ABT 06 är  utgångspunkten istället den motsatta, d.v.s. att beställaren kan begära tillägg till eller avdrag från redan beställda arbeten. Detta sker genom att beställaren har rätt att begära att ändringsarbeten, ÄTA, utförs av entreprenören.”

Läs hela artikeln här: Expertkommentar_Lexnova_EG_April2018

Eric Grimlund