Expertkommentar av Peter Degerfeldt

Publicerad: 2018-04-11

Landahls medarbetare Peter Degerfeldt har skrivit en expertkommentar i Blendow Lexnova där han ger oss ett urval ur senare års rättspraxis inom entreprenad- och konsulträtt.

Ett utdrag ur texten:

“Det sägs också att Högsta domstolens ledamöter har börjat intressera sig mer för entreprenadrätten och ansett att praxisfloran bör öka på området. Vidare har jag också hört sägas att större beställarorganisationer velat få fler frågor i de allmänna bestämmelserna prövade. Hur det än är med dessa saker är det sammanfattningsvis att konstatera att byggbranschens standardavtal är svårtolkade i vissa delar. Många bestämmelser lämnar en del att önska i vad gäller klarhet och juridisk stringens. Till stor del beror det nog på att standardavtalen är förhandlingsprodukter och parterna har inte kunnat komma överens i alla delar. Vidare har nog byggbranschen och dess parter tolkat in mer i ordalydelserna än vad som egentligen är möjligt vid en strikt juridisk tolkning.”

Läs den utförliga artikeln här: Expertkommentar Lexnova PD Mars 2018

Peter Degerfeldt

Peter Degerfeldt