Expertkommentar från Peter

Publicerad: 2019-01-11

Peter Degerfeldt har skrivit en expertkommentar i Blendow Lexnova om ny HD-praxis om omfattningen av försäkring mot vite.

Ett utdrag ur texten:

“En central frågeställning inom byggbranschen är entreprenadens färdigställandetidpunkt. Byggproduktionen är i dag ofta hårt tidspressad. Entreprenadens färdigställandetidpunkt förenas regelmässigt med en vitesklausul. I AB 04 och ABT 06 regleras vitet i kapitel 5 § 3. Översiktligt och
sammanfattningsvis stipulerar kapitel 5 § 3 att vid försening ska entreprenören utge avtalsenligt vite.”

Läs hela artikeln här: Expertkommentar Lexnova PD Dec 2018

Peter Degerfeldt