Fastighetsägarens ansvar för nedskräpad fastighet

Publicerad: 2019-05-16

Advokat Anna Wernerman skriver i ämnet på Förvaltarforum:

“Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet  eller vidta en åtgärd ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska det vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.” 

Läs hela artikeln här: Förvaltarforum 1905015

Har du frågor om fastighetsägarens ansvar?
Kontakta Anna Wernerman, advokat på Landahl Advokatbyrå