Försäkringen av ett entreprenadprojekt

Publicerad: 2019-05-29

Eric Grimlund har lämnat en expertkommentar i ämnet “Försäkringen av ett entreprenadprojekt”.

“Ett försäkringsavtal tecknas genom att en försäkringstagare tecknar en försäkring hos en
försäkringsgivare. Genom försäkringsavtalet blir den försäkrade skyddad mot de risker som
försäkringen gäller för genom att försäkringsbolaget åtar sig att betala ersättning för de skador som
följer av försäkrade risker.”

Expertkommentar april 2019

Har du frågor om försäkringar inom entreprenadrätten?
Kontakta Eric Grimlund, advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå