Henning Rönström skriver i Förvaltarforum

Publicerad: 2018-06-07

Henning Rönström skriver i Förvaltarforum om nya lagändringar till gagn för fastighetsägare. I slutet konstaterar han följande:

“Mot bakgrund av vad som konstaterats ovan är det inte en alltför vågad gissning att tro att lagändringarna i förlängningen även kommer att leda till att antalet hyresgäster som olovligen nyttjar eller överlåter sin hyresrätt minskar och att en mer ändamålsenlig användning av fastighetsbestånden därigenom kan uppnås.”

Läs hela artikeln här: Förvaltarforum 180605