Henning skriver på Förvaltarforum om försäkringsplikten

Publicerad: 2019-03-25

Henning Rönström svarar på frågan vad försäkringsplikten innebär enligt AB 04 och ABT 06.

“Få branscher tvistas det lika mycket i som i byggbranschen. Ett väl utformat försäkringsskydd har förvisso potential att minimera de negativa effekterna av dylika tvister och att det inom de i entreprenadbranschen vanligt tillämpade standardavtalen inarbetats en försäkringsplikt torde därför inte förvåna någon. Vad försäkringsplikten egentligen innebär och vad de försäkringar parterna, i och med denna har en skyldighet att teckna, faktiskt ska täcka, är för många dock inte lika självklart.”

Läs hela artikeln här: Förvaltarforum 190325

Har du frågor kring försäkringsplikten vid entreprenader?
Kontakta Henning Rönström, jurist på Landahl Advokatbyrå