Hur säger man upp ett hyresavtal när hyresgäst har dött?

Publicerad: 2018-04-19

Landahls medarbetare Aziza Örs skriver i Förvaltarforum om hur man säger upp ett hyresavtal när hyresgäst har dött.

“Den viktigaste frågan som måste besvaras innan en uppsägning kan göras, om dödsboet inte självmant säger upp hyresavtalet, är: Vem eller vilka ska delges hyresvärdens uppsägning av dödsboets hyresavtal?”

Läs hela artikeln här: Aziza Förvaltarforum

Aziza Örs

Aziza Örs