Marianne och Henning föreläser på Advokatdagarna den 24-25 oktober

Publicerad: 2018-09-14

Marianne Montelius Lodin och Henning Rönström föreläser på torsdagen om Fel i fastighet. Advokatdagarna är den största mötesplatsen för alla Sveriges advokater och biträdande jurister. Tvådagarskonferensen erbjuder en blandning av ett stort antal kvalificerade seminarier och årets upplaga erbjuder sex parallella seminariespår och ett 40-tal föreläsningar.

Länk till anmälan: Advokatdagarna

Henning Rönström

Marianne Montelius-Lodin