När har hyresgäst rätt att byta sin bostadslägenhet?

Publicerad: 2020-11-10

Landahls medarbetare, advokat Aziza Örs, har skrivit på Förvaltarforum om när en hyresgäst har rätt att byta sin bostadslägenhet.

Utdrag ur texten:

“Det är hyresgästen som bär bevisbördan för att bytet ska tillåtas. Om underlag saknas bör hyresvärden i första hand begära in kompletterande uppgifter. Om tillräckligt underlag däremot finns men inte tillsammans styrker att bytet ska tillåtas kan hyresvärden lämna avslag till ansökan. Kom ihåg att varje bytesansökan och varje rekvisit ska bedömas i det enskilda fallet.”

Till artikeln hos Förvaltarforum

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor om hyresavtal för kontorshotell?

Kontakta Aziza Örs, advokat på Landahl Advokatbyrå