Senaste nytt från Landahl

Här försöker vi hålla Dig uppdaterad om vad som händer hos oss och Du kan läsa artiklar som våra advokater samt jurister har författat.

Kan hyresgästs besittningsskydd avtalas bort?

Publicerad: 2021-02-12

En bostadshyresgäst har direkt besittningsskydd. Detta innebär att hyresgästen vid hyrestidens utgång har rätt till förlängning om inte någon besittningsskyddsbrytande grund enligt 12 kap 46 § jordabalken föreligger. Hyresvärdar har […] Läs mer

Dagens Juridik uppmärksammar Landahls tillväxt

Publicerad: 2021-01-25

Dagens juridik uppmärksammar bl a Landahls tillväxt och vi kan inte motstå tillfället att åter få välkomna Stefan Blombergsson, Magnus Strömqvist, Emy Asklöf och Sebastian Törnqvist in i Landahlvärmen. Stefan […] Läs mer

Stadgarnas betydelse för underhållsansvaret i bostadsrättsföreningar

Publicerad: 2021-01-22

Vad omfattas av begreppet ”lägenhetens golv” och vem är det som ansvarar för skick, underhåll och reparation av ett underliggande golvvärmesystem – bostadsrättsföreningen eller medlemmen? Susanne Falk och Maria Schefström […] Läs mer