Peter har skrivit en expertkommentar angående upphandling av teknisk konsult

Publicerad: 2019-04-11

Utdrag ur texten:

“Upphandling och genomförande av en entreprenad är komplext och ofta tidskrävande. I de allra flesta fall inleds kommersiella byggprojekt med att beställaren tar hjälp av en teknisk konsult. Den tekniska konsulten kan ofta vara beställaren behjälplig redan på ett tidigt (idé)skede och under hela projekteringen (för- och färdigprojektering) samt att en teknisk konsult ofta är beställaren behjälplig med besiktning av entreprenaden. Vidare har de tekniska konsulterna ofta uppdrag som projekt- och/eller byggledare samt även uppdrag som kontrollansvariga t ex. Det är i det tidiga projekteringsskedet som en mängd beslut fattas som sedan kommer att avgöra produktionskostnaden, byggnadens kvalitet och kostnader för drift och förvaltning. En väl genomförd projekt- och byggledning ger även en rationell och kostnadseffektiv byggprocess.”

Läs hela artikeln här: Expertkommentar_Lexnova_PD_Februari 2019

Har du frågor kring upphandling av teknisk konsult?
Kontakta Peter Degerfeldt, advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå