Seminarium den 18 oktober

Publicerad: 2018-10-18

Denna morgon var det fullt hus hos oss då Emma Eriksson, Caroline Winje och Maria Schefström höll ett frukostseminarium på ämnet Exploaterings- och markanvisningsavtal på en föränderlig marknad.

Osäkerheten på fastighetsmarknaden ökar. För att växa och vara konkurrenskraftig på en föränderlig marknad krävs att du som exploatör har kunskap och kännedom om de förpliktelser som du har gentemot kommunen samt hur dessa kan påverka en planerad exploatering. Vi går igenom och diskuterar svårigheter och fallgropar som kan uppstå vid exploatering med anledning av bestämmelser i exploaterings- eller markanvisningsavtal, men även möjligheter för dig som exploatör. Hur hanterar man till exempel ett ingånget avtal med kommunen när förutsättningarna plötsligt ändrats vad gäller antingen marken eller exploatörskretsen?

Trevligt mingel, god frukost och mycket fastighetskunskap samsades i lokalen och borgade för en god start på dagen.

Maria Schefström

Caroline Winje

Emma Eriksson