Susanne Falk och Maria Schefström har skrivit på Lexnova om förhandsavtal vid nyproduktion

Publicerad: 2019-05-08

Utdrag ur artikeln:

“Bostadsrättslagens bestämmelser kring förhandsavtal har länge undgått domstolarnas prövning. Avgörandena har varit få och rättsläget oklart kring flera frågor. Den 21 juni 2018 meddelade Stockholms tingsrätt en dom där frågor kring upplåtelse och tillträde av bostadsrätt prövades (T 1893-18). Även om domen meddelades av underinstans och berörde specifika frågor blev rättsläget i och med domen något mindre oklart. Den 14 februari 2019 upphävde Svea hovrätt tingsrättens dom och plötsligt blev rättsläget återigen oklart (T 7334-18). Den 7 mars 2019 meddelade Stockholms tingsrätt en ny dom (T 5260-18). I denna dom har frågan om ett förhandsavtal uppfyller ett av
bostadsrättslagens formkrav prövats. De domstolsprocesser som nu pågår mellan bostadsrättsföreningar och förhandstecknare och som bland annat uppstått till följd av en förändrad bostadsmarknad kommer sätta de framtida ramarna.”

Läs hela artikeln här: Expertkommentar_Lexnova_SF_ MS_mars2019

Har du frågor kring avtalen vid nyproduktion?
Kontakta Susanne Falk, advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå
Kontakta Maria Schefström, jurist på Landahl Advokatbyrå

Susanne Falk

Maria Schefström