Vad får en hyresgäst göra utan tillstånd?

Publicerad: 2019-11-27

Aziza Örs har i en artikel hos Förvaltarforum svarat på frågor om hyresgästens reparationsrätt och hyresvärdens exklusiva rätt att vidta vissa åtgärder.

Läs hela artikeln här: Förvaltarforum 191126


Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.


Har du frågor om servitut eller andra nyttjanderätter?

Kontakta Aziza Örs, jurist på Landahl Advokatbyrå