Vad gäller vid försenat tillträde till lokal?

Publicerad: 2018-04-03

Cecilia Stenfalk, advokat på Landahl Advokatbyrå, svarar på frågan i Förvaltarforum.

“Det är vanligt att ett lokalhyresavtal tecknas mellan hyresvärd och hyresgäst innan lokalen är färdigbyggd eller iordninggjord för hyresgästen. Parterna brukar då avtala om en tillträdesdag som ligger längre fram i tiden än själva undertecknandet av avtalet, så att det ska finnas tid att färdigställa lokalen.”

Läs hela artikeln här: Försenat tillträde till lokal

Cecilia Stenfalk

Cecilia Stenfalk