Senaste nytt från Landahl

Här försöker vi hålla Dig uppdaterad om vad som händer hos oss och Du kan läsa artiklar som våra advokater samt jurister har författat.

Bostads- eller lokalhyra?

Publicerad: 2019-06-13

Landahls medarbetare Vanja Hermansson har skrivit på Förvaltarforum i ämnet bostads- eller lokalhyra. Utdrag ur texten: “För bostads- respektive lokalhyresavtal gäller delvis olika regler och det är därför viktigt att avgöra […] Läs mer

Försäkringen av ett entreprenadprojekt

Publicerad: 2019-05-29

Eric Grimlund har lämnat en expertkommentar i ämnet “Försäkringen av ett entreprenadprojekt”. “Ett försäkringsavtal tecknas genom att en försäkringstagare tecknar en försäkring hos en försäkringsgivare. Genom försäkringsavtalet blir den försäkrade […] Läs mer

Fastighetsägarens ansvar för nedskräpad fastighet

Publicerad: 2019-05-16

Advokat Anna Wernerman skriver i ämnet på Förvaltarforum: “Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet  eller vidta en åtgärd ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta […] Läs mer