Hyresrätt bostad

Landahl har en stor andel jurister som arbetar med hyresrätt. Vi kan hjälpa Dig med bl a följande frågor:

 • Avstående från besittningsskydd
 • Blockuthyrning
 • Borgen och annan säkerhet
 • Bostadsförvaltningslagen
 • Hyresförhandlingslagen
 • Konkurs
 • Lägenhetsbyte och annan överlåtelse av hyresrätten
 • Makes/sambos rätt till förlängning av hyresavtal
 • Ombyggnad, sanering, hyresgästinflytande
 • Skadestånd i bostadshyresförhållanden
 • Särskilda kontraktsklausuler samt ordningsregler
 • Uppsägning av hyresrätten, exempelvis vid förverkad hyresrätt, bristande behov, störningar, utebliven hyra och försenade hyresbetalningar
 • Uthyrning av bostad med lokalhyresinslag
 • Utmätning
 • Åtgärdsföreläggande och upprustningsföreläggande
 • Ändring av hyresvillkor
 • Upplåtelse i andra hand
 • Processer i allmän domstol, hyresnämnd och arrendenämnd
 • Förhandlingar, upprättande och tolkning av alla typer av avtal som t ex hyresavtal, arrendeavtal, förvaltningsavtal m m.

Våra advokater och biträdande jurister inom området:

Stefan Waldemarsson
Bo Haslum
Rune Thomsson
Gunilla von Beetzen
Christel Hackman
Robert Ström
Urban Andersson
Maria Wideroth
Susanne Falk
Eric Grimlund
Alrik Hafström
Cecilia Stenfalk
Aziza Örs
Sara Björkeholm
Henning Rönström
Frank Nordin