Åberopsbörda, lojalitetsplikt och avtalsuppfyllelse

Publicerad: 2022-10-14

Måste en hävande part åberopa samtliga grunder i en hävningsförklaring? Eller kan hävande part tillföra omständigheter och utredning i efterhand som stödjer rätten till hävning? Kan även den part som hävningen riktar sig mot i efterhand komplettera omständigheter och utredning som visar att hävande part saknade hävningsgrund? Peter Degerfeldt ger i denna expertkommentar hos Lexnova, mot bakgrund av doktrin och praxis hänförlig till passivitet och lojalitetsplikten, sin analys av parternas åberopsbörda under avtalsuppfyllelsen i ljuset av byggbranschens standardavtal – särskilt vad gäller 6 kap. 16 §.

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Entreprenad

Affärsområdet assisterar och tolkar kontrakt samt erbjuder tvistelösningar till beställare, byggherrar, entreprenörer och konsulter under hela byggprocessen. Då är det viktigt att förstå och ha erfarenhet av aktörernas olika perspektiv och av att tolka byggbranschens standardavtal på området.

Har du frågor kring entreprenad?

Kontakta Peter Degerfeldt, advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå