ABK 09 dröjer!

Publicerad: 2009-09-12

Byggbranschens standardavtal (AB, ABT, AB- och ABT-U samt ABM) har varit föremål för revision under senare år. Den sista “stenen” i det bygget är ABK, d v s det standardavtal som reglerar
konsultens uppdrag. Ett förslag till nytt ABK gick ut på remiss under hösten 2008. Remissförslaget har refererats under fliken “äldre nyheter”.

Det har allmänts förväntats att ett nytt ABK skulle ha varit klart någon gång under september/oktober i år. Det förefaller dock gå trögt i förhandlingarna och frågan är hos BKK bordlagd fram till i december p g a oenighet ang förslaget:

http://www.std.se/web/ABK_09_-_BKKs_styrelse_har_bordlagt_fragan.aspx