Advokat Susanne Falk delägare!

Publicerad: 2012-03-10

susanne_falk

Advokat Susanne Falk har under mars månad trätt in i kretsen av delägare på Landahl. Susanne Falk lämnade år 2002 en tjänst som bolagsjurist för advokatbanan. Hon har sedan dess varit verksam på advokatbyrå, de senaste åren på Landahl. Här har Susanne Falk arbetat med olika fastighetsrättsliga och fastighetsanknutna ärenden. Några av flera särskilt efterfrågade tjänster som Susanne bistått med har rört fastighetsrelaterad affärsjuridik, fastighetstransaktioner samt bolags- och föreningsrättsliga frågor, särskilt bostadsrätt.

Vi gratulerar Susanne Falk till delägarskapet!