Coronapandemin: Hur hantera hyresgäster bäst i krisen?

Publicerad: 2020-04-21

Covid-19 berör oss alla och många nya frågeställningar dyker upp. Här tar Landahls medarbetare Aziza Örs upp en av dessa.

Till artikeln hos Förvaltarforum


Dessa frågor faller under vårt affärsområde hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor om kommersiell hyresrätt och hyresrätt bostad?

Kontakta Aziza Örs, advokat på Landahl Advokatbyrå