Expertkommentar av Eric Grimlund

Publicerad: 2017-07-12

Landahls medarbetare Eric Grimlund har skrivit en expertkommentar i Blendow Lexnova. Ett utdrag ut artikeln lyder som följer:

“Utgångspunkten för att kunna ta ställning till en begäran om ÄTA-arbeten är det ursprungliga kontraktsåtagandet. ÄTA-arbeten begärs i förhållande till vad som ursprungligen avtalats. Avstampet i en diskussion om ÄTA blir följaktligen alltid en tolkning av gränserna för kontraktsåtagandet. Om tolkningen inte kan lösas med hjälp av kontraktet, kan en etablerad sedvänja ge stöd för hur kontraktet skall tillämpas.”

Läs hela artikeln här: Expertkommentar_Entreprenadrätt_EG_Maj 2017

Eric Grimlund

Eric Grimlund