Expertkommentar av Peter Degerfeldt och Sophia Bark

Publicerad: 2018-02-01

Landahls medarbetare Peter Degerfeldt och Sophia Bark har skrivit en expertkommentar i Blendow Lexnova med rubriken “Köprätt – också en del av entreprenadjuridiken“.

“Standardavtalen AB 04 och ABT 06 reglerar entreprenadåtagandet, antingen som utförande- eller som en totalentreprenad. ABK 09 är ett standardavtal som reglerar den tekniska konsultens åtagande. Entreprenaden (eller konsultåtagandet) är ju inte ett köprättsligt åtagande utan är ett arbetsbeting och som Högsta domstolen konstaterat i NJA 2013 s 271 (se särskilt punkterna 6 och 7) är entreprenadåtagandet komplext och skiljer sig ifrån ett köp av lös egendom på flera sätt, varför inte analogier med köplagen alltid låter sig göras när ett entreprenadavtal ska tolkas.”

Läs den utförliga artikeln här: Expertkommentar_Entreprenadrätt_PD_SB_Dec_2017

Peter Degerfeldt

Peter Degerfeldt

Sophia Bark

Sophia Bark