Expertkommentar av Rune Thomsson

Publicerad: 2018-02-01

Landahls medarbetare Rune Thomsson har skrivit en expertkommentar i Blendow Lexnova med rubriken “Bostadshyresgästens tillåtna och otillåtna ändringar av lägenheten“.

“Hyresgästen har rätt att på egen bekostnad utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder (24 a §). Bestämmelsen kan ses som ett undantag från vårdnadsplikten och infördes i mitten av 1970-talet. Motivet var att hyresgästerna ansågs ha ett befogat intresse av att inom rimliga gränser kunna få sätta personlig prägel på lägenheten och utforma den efter sin egen smak och sina behov utan att först behöva fråga hyresvärden om lov och utan att riskera att bli ålagda att återställa lägenheten i ursprungligt skick eller bli skadeståndsskyldiga om de inte gjorde det.”

Läs hela artikeln här: Expertkommentar_Fastighetsjuridik_RT_Dec 2017

Rune Thomsson

Rune Thomsson