Expertkommentar från Rune Thomsson

Publicerad: 2019-02-11

Rune Thomsson har skrivit en expertkommentar i Blendow Lexnova angående förtida upphörande av hyresavtal.

“Ett hyresförhållande kan komma att påverkas av ändrade förhållanden. Hyreslagen innehåller ett flertal bestämmelser som i sådant fall kan innebära att hyresavtalet upphör utan att det behöver sägas upp eller att part får rätt att säga upp avtalet antingen till omedelbart upphörande eller annars i förtid. I det följande kommer jag att först beröra ett par situationer när ett hyresavtal upphör utan uppsägning för att därefter övergå till de särskilda situationer som efter en uppsägning kan leda till att avtalet upphör i förtid.”

Läs hela artikeln här: Expertkommentar