Får boulebana anläggas utan godkännande?

Publicerad: 2021-06-01

I detta expertsvar på Förvaltarforum svarar Aziza på frågeställningar om hur hyresvärden får anlägga boulebana eller en lekplats på gården utanför hyresgästernas balkong och vad som händer om det sedermera därifrån förekommer störningar. I vissa situationer behöver hyresvärden inhämta hyresgästernas samtycke för att utföra vissa åtgärder, till exempel behövs en majoritet för att hyresvärden ska få vidta åtgärder som medför en inte oväsentlig ändring i de gemensamma delarna av fastigheten. I de gemensamma delarna ingår bland annat trapphus, tvättstugor, tak, fasad, uteplats och gård.

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor kring ämnet i artikeln?

Kontakta Aziza Örs, advokat på Landahl Advokatbyrå