Hyreshus i centrala Luleå till försäljning

Publicerad: 2020-05-13

Visningar: Tisdagen den 26 maj kl 10.00-12.00 och torsdagen den 28 maj kl 14.00-16.00. Föranmälan till visning krävs.

Bostadsrättsföreningen Gersen 2 i likvidation säljer fastigheten Luleå Gersen 2 med adress Sandviksgatan 68 A och 68 B. Fastigheten är taxerad med typkod 320 – hyreshusenhet, bostäder, och omfattar en areal på mark om 853 kvm. Byggnadens uthyrningsbara area är ca 880 kvm, 15 bostadslägenheter, samt omfattar carport
(6) och p-platser (4) med elstolpar.

Villkor: Fastigheten överlåts i befintligt skick med total friskrivning avseende ansvar för fel och brister i fastigheten. Indikativt bud lämnas senast 10 juni 2020. Köpeskilling erläggs, minst 10% handpenning vid kontraktsskrivning senast 23 juni 2020 och resterande del på tillträdesdagen. Tillträde senast 7 juli 2020. Fri prövningsrätt förbehålles.

För mer information, objektsbeskrivning samt anmälan till visning respektive avlämnande av indikativt bud; vänligen kontakta Advokat Susanne Falk på susanne.falk@landahl.se

 

Susanne Falk